Powered by Smartsupp

Texba Odfarbovač 60g na bielu a omylom zafarbenú bielizeň

Kód: 56889
Značka: Druchema
€1,30 €1,08 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Odfarbuje textílie, bieli bielizeň a čistí škvrny od atramentu, ovocia, krvi, trávy, vína a pod.

Použitie Druchema Texba odfarbovač na omylom zafarbenú bielizeň:

Na ručné použitie:

Obsah vrecúška rozpustite v horúcej vode (30 g/10 l). Vypranú látku vložte do roztoku a za stáleho premiešavania odfarbujte. Odfarbenú látku dôkladne vypláchajte v čistej vode. Používajte výhradne neporušené smaltované alebo plastové nádoby!

Na použitie v práčke:

Obsah vrecka vsypte do násypky na prací prostriedok (30 g/cca 2,5 kg textilu/úsporný program). Použite program prania s teplotou 60 - 90˚C bez predpierania.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látkyGHS02 - horľavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

dithioničitan sodný.

EUH031 Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami.
H251 Samovoľne sa zahrieva: môže sa vznietiť.
H302 Škodlivý po požití.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P235+P410 Uchovávajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P407 Medzi stohmi/paletami ponechajte vzduchovú medzeru.
P420 Skladujte oddelene od ostatných materiálov.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Bielidlá, zmäkčovadlá, škroby
Hmotnosť: 0.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: