Powered by Smartsupp

Podmienky pre vrátenie tovaru či reklamáciu

V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo formuláre na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany. Reklamácie vybavujeme iba na diaľku, osobne na prevádzke len po predošlej dohode.

Pre rýchle vybavenie odporúčame, aby vrátený tovar spĺňal nasledujúce podmienky:

  • tovar je nepoužitý,
  • tovar je nepoškodený,
  • je zabalený v pôvodnom obale.

Pokiaľ bude tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku, zásielka nebude prijatá. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša výlučne kupujúci. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú čiastku najneskôr do 14 dní od prijatia tovaru.

S tovarom prosím zasielajte vyplnený formulár, kde uvediete okrem iného aj číslo Vašej objednávky a číslo účtu na ktorý požadujete zaslať platbu za vrátený tovar.

Pri vrátení tovaru Vás prosíme o dôsledné zabalenie zásielky, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu jej obsahu.

V prípade, že nám bude doručený tovar, ktorý je zreteľne poškodený prepravou z dôvodu nesprávneho zabalenia, nebude táto zásielka príjemcom prevzatá a bude automaticky vrátená odosielateľovi.