Powered by Smartsupp

Solvina umývacia pasta 450g profi tekutá

Kód: 1430
Značka: Zenit
€1,60 €1,33 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Tekutá umývacia pasta na silne znečistené ruky s vysokou čistiacou schopnosťou na použitie v domácnosti aj priemysle. Obsahuje jemné abrazívum a vyznačuje sa veľmi dobrým odmasťujúcim účinkom . Citrusová parfumácia.

Vlastnosti Solvina PRO abrazívna umývacia pasta na ruky:

  • Tekutá umývacia pasta na ruky s aloe vera,
  • jemné abrazívum zvyšuje umývací efekt,
  • silný odmasťovací účinok, odstraňuje odolné nečistoty,
  • bez silikónov a rozpúšťadiel,
  • vhodná aj do dávkovačov,
  • citrusová parfumácia.

Použitie Solvina Pre umývacia pasta:

Vďaka zvláčňujúcim prísadám glycerínu a aloe vera ošetruje pokožku rúk a chráni ju proti strate vlhkosti. Je vhodná aj do dávkovačov.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Cocamide MEA. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H301 Toxický pri požití.
H302 Škodlivý po požití.
H311 Toxický pri styku s pokožkou.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Mydlá do prevádzky - Solviny
Hmotnosť: 0.5 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: