Powered by Smartsupp

Sóda na zmäkčenie vody 300g

Kód: 54258
Značka: Důbrava
€1 €0,83 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Sóda na zmäkčenie vody. Sóda prášková zabraňuje tvorbe vodného kameňa, tiež je vhodná na zmäkčenie vody a na namáčanie a pranie veľmi znečistenej bielizne. Pridaním k praciemu prášku pri praní v práčke zabraňuje tvorbe vodného kameňa a šetrí práčku.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

SODA (Uhličitan sodný ES 207-838-8)

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Zmäkčovače, namáčadlá
Hmotnosť: 0.4 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: