Powered by Smartsupp

Savo Univerzálny práškový odstraňovač škvŕn, 450 g

Kód: 66798
Špeciálna zľava
€5,90 €4,92 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Savo práškový odstraňovač škvŕn univerzálny na pranie. Vhodný na všetky druhy bielizne. Účinne odstraňuje napr. škvrny od oleja.

Prípravok využíva kombináciu pracích účinných látok s aktívnym kyslíkom, ktorý pri praní odstraňuje škvrny od rôznych potravín, oleja, make-upu a iných. Je určený ako prídavok k bežnému praciemu prostriedku alebo na predpieranie silne znečisteného detského oblečenia, pracovných odevov, posteľnej bielizne, obrusu a pod.

Vlastnosti odstraňovača škvŕn SAVO:

  • Účinná kombinácia pracích látok a aktívneho kyslíka uvoľní nečistoty z vlákien
  • Odstraňovač škvŕn je možné pridať k praciemu prostriedku alebo použiť na predpieranie pri silnom znečistení
  • Savo Odstraňovač škvŕn v prášku si poradí so škvrnami od potravín, make-upu aj oleja

Návod na použitie odstraňovača škvŕn SAVO:

  • Odstraňovanie škvŕn pri praní: Pridajte do zásobníka k praciemu prášku ku každému praniu. Vhodné na použitie pri všetkých teplotách (od 20 °C do 95 °C). Podľa znečistenia dávkujte k praciemu prášku 40-60 ml.
  • Pri namáčaní: 40-60ml rozpustite v 4 litroch vody o teplote zhruba 40 °C. Farebnú bielizeň namočte maximálne na 1 hodinu, bielu bielizeň podľa potreby až na 6 hodín. Potom vyperte obvyklým spôsobom alebo dôkladne vypláchajte a vysušte.
  • Predpierka: Na farebnú bielizeň 10 - 25 ml, na bielo 25 ml rozpustite v cca 100 ml vody o teplote zhruba 40 ° C, naneste priamo na škvrnu, prípadne mechanicky prepáčte, potom dôkladne vypláchnite a vyperte. Vždy dodržujte upozornenie ohľadom stálosti farieb a materiálov, na ktoré prípravok nemá byť aplikovaný. Na priloženej odmerke je vyznačený jej objem v ml.

Zložky detergentov:

Menej ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze kyslíka, parfém, alfa-izometyl ionone.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

perkarbonát sodný, metasilikát sodný, alkylbenzénsulfonát sodný

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Odstraňovače škvŕn
Hmotnosť: 0.45 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: