Powered by Smartsupp

Savo dezinfekcia original 4 kg

Kód: 49698
Značka: Unilever
€7,20 €6 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Savo Original tekutý dezinfekčný prípravok - účinný na dezinfekciu úžitkovej vody (bazény, studne) a povrchov. Spoľahlivo likviduje baktérie , vírusy , riasy a huby .

Vlastnosti Savo Original dezinfekčný prípravok:

  • Bazény a studne
  • WC
  • Podlahy a povrchy
  • Odstraňuje až 99,9% baktérií a vírusov

Použitie Savo Original dezinfekcia:

Dezinfekcia povrchov:

Na podlahy, kuchyne, sanitárne predmety a sanitárnu keramiku použite roztok 2 l prípravku Savo Original a 9 l vody , nechajte pôsobiť 30 minút . Silné znečistenie najskôr mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 minútach pitnou vodou .

Dezinfekcia úžitkovej vody v studniach:

Dávkujte 60 ml na 2 m³ vody . Dávku prípravku Savo Original najprv rozmiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom skrápajte vodnú hladinu studne. Po 30 min. je voda dezinfikovaná a súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky.

Dezinfekcia vody v bazénoch:

Možno použiť ako celosezónny mikrobicídny a protiporastový prípravok na prevádzku bazénov. Kúpať sa je možné po 30 minútach od aplikácie prípravku.

Iniciačná dávka: Pre prvé zachlórovanie bazéna dávkujte 160 ml Savo Original na 3 m³ vody . Dávku najprv rozmiešajte v 9 l vody (napr. v belíku) a potom vlejte po častiach do bazéna.

Udržiavacia dávka: Pre bežnú dezinfekciu a udržanie správnej koncentrácie voľného chlóru v bazéne dávkujte 80 ml prípravku Savo Original na 3 m³ vody každé 2-3 dni. Pri dlhšie trvajúcich teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalom slnečnom svite je vhodné aplikovať udržiavaciu dávku denne.

Šoková dávka: Pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke dávkujte jednorazovo 240 ml Savo Original na 3 m³ vody .

Nepoužívajte na :

eloxovaný hliník a linoleum . V prípade pochybností, nového alebo neobvyklého povrchu, farebných plôch alebo lakovaného dreva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochrómovaných povrchov (poškodených alebo v nízkej kvalite) a poškodených povrchov prípravok najprv vyskúšajte na malej nenápadnej ploche.

Zloženie Savo Original:

Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,7 g / 100 g, menej ako 5 % bieliace činidlá na báze chlóru (chlórnan sodný).

Bezpečnostné varovania k Savo Original:

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Toxický pre vodné organizmy , s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ : Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa, NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte]. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ : Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Uniknutý produkt zoberte. Obsahuje: chlórnan sodný, hydroxid sodný.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Chlórnan sodný, roztok, obsah aktívneho chlóru 95% hydroxid sodný.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P303 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi):
P305 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:
P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P351 Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou.
P353 Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P361 Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
P391 Uniknutý produkt zoberte.

Dodatočné parametre

Kategória: Prostriedky univerzálne
Hmotnosť: 4.8 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: