Powered by Smartsupp

PRE BAZEN vločkovač tekutý 1 l

Kód: 68342
€4,30 €3,58 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Jedným z najčastejších problémov, vyskytujúcich sa pri starostlivosti o vodu v bazéne, je vznik zákalov, ktoré sú spôsobené prítomnosťou jemných mechanických alebo organických nečistôt či zvyškov po likvidácii rias. Použitím prípravku VLOČKOVAČ TEKUTÝ sa tieto jemné častice prevedú do formy, ktorú je možné odstrániť filtráciou na pieskových, prípadne aj kartušových filtroch. Pred pridaním prípravku do bazéna je nutné najprv upraviť pH vody na hodnotu 6,5-6,8 prípravkom pH MINUS alebo pH PLUS podľa návodov uvedených na obaloch týchto prípravkov.

Dávkovanie:
Podľa miery znečistenia vody sa dávkuje 10-50 ml prípravku VLOČKOVAČ TEKUTÝ na každých 10 m³ vody v bazéne. Odmeraná dávka sa zriedi vodou (50-100 ml prípravku na 1 liter vody) a rovnomerne rozptýli po hladine bazéna pri zapnutej cirkulácii vody po dobu cca 4 hodín, aby došlo k premiešaniu prípravku s vodou. Potom sa cirkulácia na 12 hodín vypne. Počas tejto doby sa vo vode vytvoria vločky vyzrážaných nečistôt, ktoré sa potom odsajú bazénovým vysávačom alebo sa zachytia pri filtrácii. Pokiaľ sa nepodarilo upraviť vodu v bazéne na požadovanú kvalitu, celý postup sa opakuje.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

polyaluminiumchlorid

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dodatočné parametre

Kategória: Bazénová chémia
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: