Powered by Smartsupp

Mefisto Kuchyňa 500 ml čistič na rúry, sporáky a obklady s vôňou čerstvej limetky

Kód: 57816
Značka: Druchema
€5,10 €4,25 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Mefisto odmasťovač na rúry, grily a sporáky, rozprašovač. Výborne čistí nerezové, smaltované alebo glazované povrchy, ako sú sporáky, rúry, grily, riad a kuchynské obkladačky. Obsahuje príjemnú vôňu čerstvej limetky.

Gélová konzistencia zaručuje, že prípravok nesteká zo zvislých povrchov. Nepoužívať na hliník, teflón a lakované plochy.

Použitie Druchema Mefisto odmasťovač na rúry a grily:

Prípravok naneste rozprašovačom rovnomernú vrstvu prípravku na znečistený povrch. Nechajte pôsobiť 10 až 30 minút podľa miery znečistenia. Uvoľnenú nečistotu zotrite a povrch umyte vodou.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

2-aminoetanol; hydroxid sodný.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P405 Skladujte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Prostriedky na kuchyne
Hmotnosť: 0.6 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: