Powered by Smartsupp

Formitox krieda návnada na ničenie mravcov 1 ks

Kód: 69130
Značka: Formitox
€1,80 €1,50 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Formitox krieda na ničenie mravcov je rýchly, účinný kontaktný insekticídny prípravok vo forme bielej kriedy určený na ničenie mravcov druhu Monomorium pharaonis (Mravec faraón) v interiéroch bytových a nebytových priestorov . Doba pôsobenia je cca 30 minút po aplikácii.

  • Lapač hmyzu Papiereň Múdry vo forme kriedy
  • Prípravok na ničenie mravcov určený na použitie v domácnostiach aj v priemyselných priestoroch
  • Jednoduchá aplikácia
  • Obsahuje účinnú kombináciu látok piperonyl, permetrin a tetrametrín
  • Hmyz uhynie po požití do 30 minút
  • Vysoko efektívna návnada na likvidáciu mravcov

Insekticídny prípravok Formitox krieda obsahuje tri účinné látky a to piperonyl, ktorý nemá sám o sebe pesticídne účinky. Ak je však pridaný do insekticídnych zmesí, typicky do pyrethrinových, pyretroidových alebo karbamátových insekticídov, ich účinnosť výrazne vzrastie a tým sa umožní dosiahnutie vyšších nemetabolizovaných systémových koncentrácií aktívneho insekticídu v cieľovom organizme po dlhšiu dobu. Druhou účinnou látkou je tetrametrín silný syntetický insekticíd patriaci do skupiny pyretroidov. Treťou účinnou látkou je permetrin syntetická organická zlúčenina široko používaná ako insekticíd, akaricíd a repelent. Patrí tiež do skupiny pyretroidov. Pôsobí ako neurotoxín, zasahuje do funkcie neurónov predlžovaním aktivácie sodíkových kanálov. Účinkuje kontaktne a požerovo na kliešte a komáre, a súčasne vykazuje silný repelentný účinok – tiež na užitočný hmyz.

Použitie a dávkovanie:
FORMITOX krieda je dodávaný zabalený v igelitovom sáčku, z ktorého je najskôr nutné ho vybrať. Následne označíme miesto na ktorom sa vyskytujú nežiaduce mravce čiarou rovnako, ako keď píšeme „bežnou“ kriedou na tabuli. Mravce potom hynú do cca 30 minút po kontakte s kriedou. Možno tak jednoducho vytvoriť aj uzavretý priestor na ktorom sa mravce môžu od svojho hniezda pohybovať. Po použití je možné FORMITOX kriedu jednoducho zotrieť obrúskom alebo handričkou či špongiou. Prípadné rozlomenie kriedy neznižuje jej použitie a účinnosť.

Účinná látka:
Permetrín, Piperonyl PBO, Tetrametrín.

Bezpečnostné upozornenie

GHS07
GHS07 - dráždivé látky
GHS09
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredieH302 - Škodlivý po požití.
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 - Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P302+P352 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332+P313 - Pri podráždení kože: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Prostriedky proti škodcom
Hmotnosť: 0.03 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: