Powered by Smartsupp

Finish Powerball Quantum All in 1 kapsula do umývačky riadu 100 ks

Kód: 4246
Špeciálna zľava
€16,99 €14,16 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Finish Quantum si poradí so všetkým, čo mu príde do cesty. Jeho účinné zloženie s PowerBall zaručuje najlepšiu čistotu a lesk pre váš riad a navyše pomáha chrániť proti usadzovaniu vodného kameňa vo vašej umývačke.

Až 12 účinkov sily Power Actions pre najvyššiu čistotu a lesk: Odstránenie najsilnejších nečistôt, funkcia predmáčania, odstránenie čajových škvŕn, funkcia soli, funkcia leštidla, sila odstraňujúca mastnotu, účinnosť pri nízkych teplotách, ochrana filtra, ochrana umývačky proti vodnému kameňu, ochrana pohárov, ochrana striebra a posilňovač lesku.

Použitie:
Tablet sa dotýkajte iba suchou rukou. Nerozbaľujte, iba vložte do zásobníka. Pri krátkych programoch dosiahnete najlepší výsledok, keď tabletu položíte na dno umývačky vedľa filtra. Pri každom použití zase škatuľu uzavrite. Pre lepšie schnutie odporúčame použiť leštidlo Finish. Soľ aj leštidlo sú efektívne vo vode do tvrdosti 26 stupňov. Ak máte vodu tvrdšiu, iba pridajte Finish soľ. Najlepšie výsledky dosiahnete pri 50-55 stupňoch alebo automatickom programe. Spotrebujte najlepšie do 24 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte v chlade a suchu.

Zloženie:
Menej ako 30% fosforečnany, 5-15% uhličitan disodný (kyslíkové bieliace činidlo), viac ako 5% polykarboxyláty, neiónové povrchovo aktívne látky, enzýmy (subtilizín, amyláza), parfum (limonén). Nebezpečné látky: Uhličitan sodný, uhličitan disodný, zmes s peroxidom vodíka (2:3).

Dátum spotreby:
Výrobca uvádza na obale dátum výroby. Na obale je tiež definované akú má výrobok trvanlivosť od dátumu výroby.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje subtilizín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H272 Môže zosilniť požiar; oxidant.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Prípravky do umývačky
Hmotnosť: 1.1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: