Powered by Smartsupp

Finish Quantum Ultimate citrus kapsule do umývačky riadu 60 ks + 4 Citrus kapsule navyše

Kód: 60957
€12,29 €10,24 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Najúčinnejšie gélové tablety do umývačky riadu pre účinné odstránenie nečistôt, škvŕn, usadenín a mastnôt aj pri nízkych teplotách. Zároveň ochráni vašu umývačku riadu.

Finish Quantum Ultimate sú gélové tablety do umývačky riadu, ktoré sú odporúčané poprednými výrobcami umývačiek. Účinne odstraňujú nečistoty, škvrny (káva a čaj), usadeniny a zároveň sa starajú o lesk príborov a strieborných kusov riadu.

Kapsule tiež poskytujú účinnú ochranu umývačky riadu, filtra a zabraňujú tvorbe vodného kameňa. Tiež odstraňujú zvyšky spáleného jedla a dodávajú riadu oslňujúci lesk bez šmúh. Finish Quantum Ultimate taktiež pracujú pri nízkych teplotách.

Vlastnosti Finish Quantum Ultimate tablety do umývačky:

 • Sila gélu a prášku v jednom.
 • Zaistí výkonné čistenie a predumytie.
 • Poradí si s nadmerne špinavým a mastným riadom.
 • Odstraňuje pripálené jedlo.
 • Efektný aj pri nízkych teplotách.
 • Dodávajú riadu dokonalý lesk.
 • Pomáha predchádzať škvrnám od vody.
 • Ochrana striebra a skla.
 • Chráni umývačku pred vodným kameňom, ochrana filtra.
 • Bez obalových materiálov.
 • Obal kapsule je plne recyklovateľný.

Použitie Finish tablety do umývačky:

 • Dotýkajte sa iba suchými rukami.
 • Po každom použití uzavrite balenie.
 • Tabletu nerozbaľujte, ani nedeľte, kompletne sa rozpustí v priebehu umývania.
 • Nevkladajte do košíka na príbory.
 • Vkladajte vždy jednu tabletu do suchého zásobníka.
 • Najlepšie výsledky dosiahnete pri 50/55 °C alebo na Automatický program.
 • Pre krátke programy (30 minút) vkladajte tabletu na dno umývačky.

Zabudované zložky soli a leštidla sú efektívne vo vode do tvrdosti 26 ° e (21 ° dh). Pokiaľ žijete v oblasti s extrémne tvrdou vodou, môžete vylepšiť výkon vašej umývačky pridaním Finish soli. Chráňte kvalitu tabliet Quantum Max a po každom použití uzavrite balenie.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje subtilizín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H272 Môže zosilniť požiar; oxidant. H302 Škodlivý po požití. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku. P264 Po manipulácii starostlivo umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Dodatočné parametre

Kategória: Prípravky do umývačky
Hmotnosť: 0.6 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: