Powered by Smartsupp

Dúha farba na textil žltá 15g

Kód: 56667
Značka: AC MARCA
€1,40 €1,17 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Farba na textil vhodná na bavlnu, viskózu a ľan. Na použitie v práčke či v ruke. Jedno balenie zafarbí 300 g látky.

Farbenie v ruke:
Obsah vrecka rozpustite v 1/4 l vriacej vody. Roztok nalejte do nádoby so 7-10 litrami vlažnej vody a pridajte 10 polievkových lyžíc kuchynskej soli (200 g). Ponorte farbenú látku do kúpeľa, rovnomerne rozprestrite a za občasného miešania priveďte do varu. Udržujte takto pri miernom vare 20 minút, potom odstavte a občas zamiešajte, až voda takmer vychladne. Farbenú látku potom plákajte v studenej vode, kým nie je voda číra.

Farbenie v automatickej práčke:
Obsah vrecúška rozpustite v 1/4 l vriacej vody a nalejte priamo do bubna práčky. Pridajte 10 polievkových lyžíc kuchynskej soli (200 g). Vložte látku do bubna a použite program s najvyššou teplotou (80-90°C) bez predpierania. Po ukončení cyklu látku vyberte.

Čistenie práčky:
Na odstránenie možných zvyškov farby nastavte program s najvyššou teplotou (80-90°C). Pridajte do práčky minimálnu dávku pracieho prášku a 200 ml bieliaceho prípravku (napr. Savo Perex) spolu s kusom starej látky, ktorý prípadné zvyšky farby pohltí.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Farby na textil
Hmotnosť: 0.006 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: