Powered by Smartsupp

Domestos WC čistič ZERO 750ml Ocean

Kód: 4128
Značka: Unilever
€2,80 €2,33 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Domestos Zero Ocean dokonale vyčistí vašu toaletu a spoľahlivo ju zbaví vodného kameňa. Zanecháva príjemnú a sviežu vôňu. Vďaka hustému zloženiu ľahko priľne k povrchu toaletnej misy, kde bez nežiaduceho stekania vydrží pôsobiť dlhú dobu, a to dokonca aj v oblasti pod vodnou hladinou.

Príprava a použitie:
Uzáver odolný voči otvoreniu deťmi. Otvoriť: Stlačte plochy na oboch stranách uzáveru a otočte v protismere hodinových ručičiek. Po použití: jemne zatvárajte uzáver kým nebudete počuť cvaknutie. Aplikujte neriedený (70 ml) tak, aby ste pokryli celý vnútorný povrch záchodovej misy. Nechajte 30 minút pôsobiť, aby ste zničili vodný kameň a baktérie. V prípade potreby použitie opakujte.

Zloženie:
Dezinfekčná látka: kyselina chlorovodíková 8 g/100 g, Menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, Katiónové povrchovo aktívne látky, Parfém.

Upozornenie:
Používajte biocídne prípravky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

kyselina chlorovodíková 22 % (Z)-Oktadec-9-enylamín, etoxylovaný 2EO kyselina amidosírová

H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H302 Škodlivý po požití.
H311 Toxický pri styku s pokožkou.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P303 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi):
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P353 Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P361 Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.8 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: