Powered by Smartsupp

Domestos WC čistič 750ml POWER levanduľa

Kód: 49611
Špeciálna zľava
Značka: Unilever
€2,20 €1,83 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Domestos Extended Power je nová generácia dezinfekčného prípravku teraz s obsahom aktívnych molekúl , ktoré chránia toaletu pred vodným kameňom . Priľne k povrchu aj pod vodnou hladinou. Odstraňuje škvrny a bráni hromadeniu vodného kameňa v toalete.

Použitie Domestos Extended Power WC čistič:

Neriedený - intenzívna dezinfekcia:

  • Záchodové misy a toalety : aplikujte pod okraj (cca 80ml) a nechajte pôsobiť 30 minút na likvidáciu baktérií, húb, vírusov a spór. Pre optimálnu dlhodobú ochranu proti vodnému kameňu a mikroorganizmom, používajte prípravok aspoň raz denne.
  • Odtoky kuchyňa/kúpeľňa : pre dezinfekciu a odstránenie nepríjemného zápachu nalejte do odtoku a nechajte 30 minút pôsobiť, potom dôkladne opláchnite.
  • Umývadlá : nalejte do odtoku a prepadu a nechajte 30 minút pôsobiť, potom dôkladne opláchnite.

Riedený - dezinfekcia:

  • Podlahy a pracovné plochy : pridajte 180 ml prípravku Domestos do 5 litrov vody. Nechajte 60 minút pôsobiť. Nie je potrebné oplachovať. Nepoužívajte neriedený na podlahy.
  • Hubky a handričky na riad : pridajte 90 ml prípravku Domestos do vedra naplneného do polovice vodou (2,5 l) a nechajte 60 minút máčať.

Riedený - bielenie bielizne:

  • Pridajte 20 ml prípravku Domestos do 5 litrov vody a namočte cez noc, potom dôkladne vypláchajte. Vždy používajte plastovú nádobu. Vhodné na použitie v domácnostiach so septickými nádržami (20ml). 1 viečko = 15 ml.

Zloženie Domestos Extended Power Lavander WC:

Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,5 g / 100 g. Menej ako 5 % bieliace činidlá na báze chlóru (chlórnan sodný), neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, parfém.

Bezpečnostné varovanie k Domestos Extended Power WC čistič:

Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Môže byť korozívna pre kovy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou [alebo osprchujte]. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ : Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Uniknutý produkt zoberte. OBSAHUJE: Chlórnan sodný; hydroxid sodný; alkyl(dimetyl)amíny (alkyl odvodený od mastných kyselín kokosového oleja).

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

hydroxid sodný, chlórnan sodný, Amíny, C12-18-alkyldimetyl, Noxidy

EUH206 Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: