Powered by Smartsupp

Domestos Power Fresh Total Hygiene dezinfekčný WC gél Ocean Fresh 700 ml

Kód: 68188
Špeciálna zľava
€2,20 €1,83 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Domestos Power Fresh je gélový dezinfekčný prípravok určený na odstraňovanie vodného kameňa v toalete. Priľne k povrchu toaletnej misy, kde pôsobí dlhú dobu, a to dokonca aj pod vodnou hladinou .

Vlastnosti WC gélu Domestos:

  • odstraňuje vodný kameň
  • zabíja až 99,9% známych baktérií nielen v toalete
  • pôsobí aj pod vodnou hladinou
  • svieža vôňa limetky

Použitie WC gélu:

Odskrutkujte uzáver a stlačením fľaše aplikujte gél rovnomerne pod okraj toaletnej misy. Nechajte pôsobiť 30 minút, potom spláchnite av prípade potreby dočistite toaletnou kefou. Na odstránenie odolnej špiny a usadenín nechajte pôsobiť aspoň 60 minút.

Zloženie:

menej ako 5 % neiónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze kyslíka, parfum

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

hydroxid sodný, chlórnan sodný, Amíny, C12-18-alkyldimetyl, Noxidy

EUH206 Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.
P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P391 Uniknutý produkt zoberte.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

 

Dodatočné parametre

Kategória: Dezinfekčné prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.7 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: