Powered by Smartsupp

Coyote Konkor 101 400 ml

Skladom
Kód: 69631SS
€4,30 €3,58 bez DPH
Kategória: Mazivá
Hmotnosť: 0.4 kg

Vytvára na konzervovaných predmetoch olejový film, ktorý maže a súčasne dokonale chráni železné aj neželezné kovy ako oceľ, liatina, meď, zinok a olovo.

Je vhodný na mazanie strojov, prístrojov, motorov, náhradných dielov, kontaktov akumulátorov, pántov. Uvoľňuje zaseknuté mechanizmy. Vhodný na čistenie a konzerváciu zbraní. Chráni železné kovy proti korózii.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Základový olej - nešpecifikovaný.

H222 Extrémne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F. P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: