Powered by Smartsupp

Calgonit Finish Shine & Dry Regular leštidlo 800 ml

Kód: 59064MGSC
€4,60 €3,83 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Finish na sklo a riad bez škvŕn , ktoré žiaria diamantovým leskom. Dokonale odstraňuje vodné rezíduá (kvapky vody), zanecháva diamatový lesk, účinkuje počas cyklu oplachovania, odstraňuje umývací prostriedok aj zvyšky jedla z riadu. Urýchľuje schnutie riadu, zaisťuje dôkladné opláchnutie a poteší vás aj sviežou vôňou.

Zloženie:
5-15%: neiónové povrchovo aktívne látky. Konzervačné prostriedky (5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-on a 2-metylizotiazol-3(2H)-on. Kálium-l(E,E)-hexá-2,4-dienoát)l). Nebezpečné látky: nátrium-(p-kumensul-ionát)

Dátum spotreby:
Výrobca uvádza na obale dátum výroby. Na obale je tiež definované akú má výrobok trvanlivosť od dátumu výroby.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

EUH 208 Obsahuje zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón [ES 247-500-7] a 2-metylizotiazol-2H)-ón [ES 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Prípravky do umývačky
Hmotnosť: 0.8 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: