Powered by Smartsupp

Bonux prášok 1.5kg 20pd Color Radiant Rose

Kód: 4075
Špeciálna zľava
Značka: Dalli Group
€3,99 €3,33 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Prací prášok Bonux Color Radiant Rose 3v1 obsahuje nové aktívne častice pre dokonalejšie pranie, odstraňovanie škvŕn a zložku zabraňujúcu usadzovaniu vodného kameňa. Zanecháva jemnosť a sviežu dlhotrvajúcu vôňu magnólie, ktorá rozvonia vaše oblečenie. Môžete prať pri teplotách od 20 °C. Nie je vhodné pre vlnu a hodváb.

Kľúčové vlastnosti Bonux Color Radiant Rose prací prášok:

  • až 14 dní sviežosti
  • efektívne pranie, voňavé a čisté prádlo
  • zloženie vyvinuté v Nemecku
  • 20 pracích dávok (1,5 kg)
  • pranie farebnej bielizne
  • s vôňou ruže
  • aktívny prací cyklus už od 20 °C

Zloženie Bonux Color Radiant Rose prací prášok:

5 - 15 %: aniónové povrchovo aktívne látky; < 5 %: polykarboxyláty, neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, zeolity. Obsahuje: enzýmy, parfumy (CITRONELLOL, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL).

Varovanie k praciemu prášku Bonux Color Radiant Rose:

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

EUH208 - Obsahuje Delta-Damascone. Môže vyvolať alergickú reakciu

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Sypké pracie prostriedky
Hmotnosť: 1.6 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: