Powered by Smartsupp

Biolit Plus elektrický odparovač s vôňou citronelly proti komárom a muchám 30 nocí 31 ml + Kúpte 4ks a získate OFF! Protect Spray 100ml zadarmo !

Kód: 63390
Špeciálna zľava
€9,55 –37 %
1968f35993f9b837e97e976fc90fbc1f mm2000x2000
€9,55 –37 % €5,99 €4,99 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Pri odbere viac ako 24ks je možné si dohovoriť individuálnu cenu.

Biolit Plus elektrický odparovač s tekutou náplňou chráni proti komárom a muchám až 30 dní. Zabíja aj komáre skryté za závesmi, pod stolmi av neprístupných rohoch. Ochráni miestnosť až do 34 m3. Prináša rýchly účinok a nepretržitú ochranu proti komárom a muchám. So sviežou vôňou citronelly.

Výrobok je balený v krabici po 24 ks. Cena je uvedená za 1 ks a nemusíte objednávať po škatuliach.
R- GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie EUH206 Pozor! Nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P303+P361+P353 PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne) P391 Uniknutý produkt zoberte. P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Lapače a odpudzovače
Hmotnosť: 0.03 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: