Powered by Smartsupp

Alpa - dent ÚV spray 30ml

Skladom
Kód: 1255
Značka: ALPA a.s.
€2,10 €1,75 bez DPH
Kategória: Kozmetika
Hmotnosť: 0.1 kg

Kompaktný ústny dezodorant s rozprašovačom na osvieženie ústnej dutiny s mätou a eukalyptom.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Difosforečnan tetrasodný Perboritan sodný

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: