Powered by Smartsupp

Žabka 400 g

Kód: 54255
Značka: Důbrava
€1,50 €1,25 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Žabka namáčací umývací prostriedok ktorý zmäkčuje vodu a rozpúšťa špinu, je vhodná na namáčanie bielizne. Pri umývaní rýchlo uvoľňuje zastarané nečistoty a rozpúšťa mastnú špinu.

Vlastnosti Dôbrava Žabka umývací a čistiaci prostriedok:

  • Zmäkčuje vodu a rozpúšťa špinu.
  • Je vhodná na namáčanie bielizne aj predpierku.
  • Pri umývaní rýchlo uvoľňuje zastarané nečistoty a rozpúšťa mastnú špinu.
  • Môže sa použiť aj na umývanie skla a riadu.
  • Dobre čistí umývadlá, vane a iné keramické a smaltované povrchy.
Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látkyGHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Zmäkčovače, namáčadlá
Hmotnosť: 0.4 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: