WC Net gél 750ml Lime Fresh

Skladem
Kód: 49623
Značka: Bolton Czechia
€3,50 –46 % €1,90 €1,58 bez DPH
Kategória: Prostriedky na WC
Hmotnosť: 0.8 kg
shopping
€3,50 –46 %

Wc Net Intense gél čistí vašu toaletu, a okrem toho jej vďaka novej receptúre dodá príjemnú a dlhotrvajúcu vôňu.

Použitie WC NET Intense Lime Fresh WC gél:

Pre otvorenie stlačenia uzáver v mieste, kde sú na viečku prúžky a uzáver vyskrutkujte. Naneste WC NET Intense Gél v dostatočnom množstve pod okraj a na steny záchodovej misy. Na dôkladné čistenie nechajte prípravok pôsobiť aspoň jednu hodinu.

Zloženie WC NET Intense Lime Fresh:

<5% neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, bronopol, metylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Skladovanie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte požitiu a kontaktu s očami. Nepoužívajte spoločne s bieliacimi či závesnými blokmi, ktoré fungujú na báze chlóru. Hrozí nebezpečenstvo výparu.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: