Pulirapid Casa 1,5 l univerzálny čistič s vôňou bieleho muškátu

Skladom
Kód: 57801
Značka: Madel CZ s.r.o.
€3,90 €3,25 bez DPH
Kategória: Prostriedky univerzálne
Hmotnosť: 1.5 kg

Spojte upratovanie domácnosti s jej hygienizáciou. Pulirapid Casa je ideálny pomocník pri efektívnom upratovaní s výsledkom dokonalej hygieny. Tekutý čistič Pulirapid Casa s čpavkom a alkoholom s hygienizujúcim účinkom.

Tento nový čistiaci prostriedok je ideálny pre dokonalú hygienu všetkých domácich umývateľných povrchov (podlahy z mramoru, žuly, keramické dlažby, linoleá, obkladačky, lakovaný nábytok, laminát, nerez, okná a zrkadlá, pracovné kuchynské plochy, sporáky, umývateľné plochy v kúpeľ toaletách, koberce a poťahové látky).

Charakteristika Madel Pulirapid Casa univerzálny čistič:

  • Čistí, odmasťuje a zanecháva príjemnú a pretrvávajúcu vôňu bieleho muškátu.
  • Nie je potrebné oplachovať.
  • Vďaka obsiahnutému čpavku a alkoholu čistené povrchy rýchlo vysychajú a zostávajú bez šmúh.
Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

PULIRAPID CASA (S vôňou citrusového ovocia) menej ako 5% neiónovej povrchovo aktívnej látky, parfumy (LIMONENE, LINALOOL). PULIRAPID CASA (S vôňou bieleho muškátu) menej ako 5% neiónovej povrchovo aktívnej látky, parfumy.

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: