Powered by Smartsupp

Persil Power Eco Bars Universal kapsule na pranie 12 ks

Kód: 63981
€5,60 €4,67 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Persil Kapsule na pranie univerzálne na farebnú bielizeň, bielu bielizeň a čiernu bielizeň, odstránenie škvŕn pri praní. Obsahujú až o 97% menej plastu.

Prenikajú hlboko do vlákien a odstraňujú aj tie najmenšie molekuly špiny. Ochranný obal okolo tabliet je rozpustný vo vode a je plne biologicky rozložiteľný.

Vlastnosti kapsúl na pranie:

  • o 97 % menej plastu
  • univerzálne použitie na biele, farebné aj čierne
  • ešte viac rozžiari vašu bielizeň
  • balenie je z recyklovaného papiera
  • dlhotrvajúca svieža vôňa
  • 12 kusov kapsúl na pranie

Použitie Persil kapsúl na pranie:

Umiestnite jednu tabletu pri normálnom plnení prania a dve tablety na veľké objemy bielizne alebo silne znečistené oblečenie. Jednoducho položte tabletu do zadnej časti bubna práčky a vložte bielizeň. Prací prostriedok na oblečenie je možné použiť pri všetkých teplotách vody, vrátane studenej vody.

Nepoužívajte na hodvábne, vlnené a jemné textílie.

Zloženie kapsúl na pranie:

15-30% aniónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze kyslíka; 5-15 % zeolity; <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, polykarboxyláty, fosfonáty, mydlo; optické zjasňovače; enzýmy, parfémy (Benzyl Salicylate, Linalool, Hexyl Cinnamal).

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Pracie prostriedky
Hmotnosť: 0.4 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: