Powered by Smartsupp

Persil DISCS Deep Clean Universal kapsule na pranie 60 ks super cena

Kód: 64662
€21,70 €18,08 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Kapsule na pranie Persil Power Caps s technológiou Deep Clean obsahujú jedinečnú kombináciu aktívnych zložiek, ktoré pôsobia proti odolným škvrnám. Prací prostriedok preniká hlboko do vlákien a odstraňuje aj tie najmenšie molekuly špiny pre dokonalý výsledok a žiarivo čisté oblečenie. Doprajte si dokonalú čistotu a dlhotrvajúcu sviežosť Persilu. Persil Power Caps sú účinné aj pri praní na nízke teploty, už od 20 °C .

Power Caps : trojkomorové kapsule na pranie Persil s vysoko účinným pracím prostriedkom, ktorý čistí do hĺbky, rozjasní farby a prevonia bielizeň až na 30 dní (v zatvorenej skrini).

Až 30 dní sviežosti : vďaka technológii Persil v tomto pracom prostriedku, zostane bielizeň až 30 dní (v zatvorenej skrini) svieža a voňavá, ako práve vypraná.

Charakteristika Persil Universal pracie kapsule:

  • Technológia Deep Clean: vysoko účinný prací prostriedok Persil preniká hlboko do vlákien a odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny.
  • Žiarivé farby: zloženie čistiaceho prostriedku Persil zabraňuje vyblednutiu a šednutiu farieb, aby zostali žiarivé aj po niekoľkých vypraniach.
  • Perfektné odstránenie odolných škvŕn a žiarivej farby.
  • Dlhotrvajúca sviežosť Persil, ktorú budete milovať.

Použitie Persil kapsule na pranie:

Kapsulu jednoducho položte do bubna práčky ešte pred vložením bielizne. Aby sme nezaťažovali životné prostredie, dodávame kapsule v 100% recyklovateľnom balení (po odstránení papierového obalu). Po použití obal vhoďte do triedeného odpadu.

1 kapsula = 1 prací cyklus; >4,5kg bielizne alebo silne znečistené prádlo použite 2 kapsule. Vhodné pre všetky tvrdosti vody.

Nepoužívajte na vlnené a hodvábne tkaniny.

Zloženie Persil Power Caps Regular:

15-30% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, 5-15% mydlo, <5% fosfonáty, Optické zjasňovače, Enzýmy, Parfém (geraniol, linalool).

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Pracie prostriedky
Hmotnosť: 2.5 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: