Persil kapsule Discs 4in1 12ks Universal

Skladom
Kód: 4517
Značka: Henkel
€5,50 –16 % €4,60 €3,83 bez DPH
Kategória: Pracie tablety
Hmotnosť: 0.3 kg
55950 persil kapsle discs 4in1 11ks hygienic deep clean
€5,50 –16 %

Univerzálne kapsule na pranie vhodné najmä na športové oblečenie. Persil Discs s Deep Clean technológiou obsahujú unikátnu kombináciu aktívnych látok, ktoré intenzívne pôsobia aj proti tým najodolnejším škvrnám . Tieto aktívne látky preniknú hlboko do vlákien , eliminujú nepríjemný zápach a dokonca zabraňujú jeho vzniku. Persil Discs Odor Neutralization nepríjemné pachy iba neprekrýva, ale ničí ich na úrovni vlákien.

Vlastnosti Persil Discs Odor Neutralization tablety na pranie:

 • Pracie kapsule so 4 komorami.
 • Eliminuje nepríjemný pach na úrovni vlákien a predchádza jeho vzniku.
 • Proti odolným škvrnám.
 • Rozžiari bielizeň.
 • Stará sa o látky.
 • Dlhotrvajúca vôňa.

Použitie Persil Discs:

 • Pre množstvo bielizne >4,5 kg alebo veľmi zašpinenú bielizeň použite 2 kapsule.
 • Vhodné pre všetky úrovne tvrdosti vody.
 • Po vybratí kapsule balenie uzavrite.
 • Neprepichujte, neroztrhávajte alebo nerozrezávajte.
 • Používajte so suchými rukami.
 • Nepoužívajte na vlnené a hodvábne tkaniny.

Zloženie Persil Discs Odor Neutralization:

15-30% neiónové povrchovo aktívne látky, aniónové povrchovo aktívne látky, 5-15% mydlo, <5% fosfonáty, Enzýmy, Parfém (citronellol, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, linalool).

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: