Persil Discs Sensitive s Aloe Vera pracie kapsule 22 ks

Skladom
Kód: 59070
Značka: Henkel
€11,60 €9,67 bez DPH
Kategória: Pracie tablety
Hmotnosť: 0.5 kg

Persil Discs 4v1 Sensitive sú pracie kapsule špeciálne vyvinuté pre osoby s citlivou pokožkou . Sú vhodné najmä pre pranie detského oblečenia , ale aj pre alergikov . Zloženie tohto pracieho prostriedku obsahuje prírodné ingrediencie.

Hypoalergénny parfém , ktorý nedráždi pokožku, prepožičia vášmu oblečeniu jemnú, veľmi decentnú vôňu Aloe Vera . Podobne ako ostatné výrobky z radu Persil Discs 4v1 dokáže aj tento variant perfektne odstrániť škvrny, zatiaľ čo je skutočne veľmi šetrný k vláknam vášho oblečenia.

Vlastnosti Persil Discs Sensitive pracie kapsule:

  • Obsahuje prírodné ingrediencie.
  • Dermatologicky testované - chráni citlivú pokožku.
  • Bez farbív a konzervačných látok.
  • Jednoduché dávkovanie.
  • Jemná vôňa Aloe Vera.
  • Perfektne odstráni škvrny a zároveň je veľmi šetrný k vláknam vášho oblečenia.
  • Jeho hypoalergénne prírodné zloženie je vhodné pre citlivú pokožku a vôňa Aloe Vera poskytne vášmu oblečeniu príjemnú sviežosť.

Zloženie Persil Discs Sensitive:

15-30% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, 5-15% mydlo, <5% fosfonáty, Optické zjasňovače, Enzýmy, Parfém.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: