Powered by Smartsupp

Jeleň na riad Brusnica 500 ml

Skladom
Kód: 57963
Značka: Schicht
€2,10 €1,75 bez DPH
Kategória: Prípravky na umývanie riadu
Hmotnosť: 0.8 kg
f62b63b526e02419395618db0920e7fc mm2000x2000
Špeciálna zľava

Jeleň na riad s mydlom a výťažkom z papradia pre účinnejšie a voňavejšie odstránenie mastnoty a nečistoty, navyše jemný k pokožke.

Dávkovanie:
4 ml prostriedku na 5 l vody.

Zloženie:
5 % alebo viac, ale menej ako 15 %: aniónové povrchovo aktívne látky; menej ako 5 %: neiónové povrchovo aktívne látky, amfotérne povrchovo aktívne látky, mydlo; parfum; Benzyl Alcohol, Bronopol, Iodopropynyl Butylcarbamate.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P305+P351+P338+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: