Jar Fairy Kapsule All-in-One Professional 115 ks

Skladom
Kód: 4299
Značka: Procter & Gamble
€22,40 –15 % €18,99 €15,83 bez DPH
Kategória: Prípravky do umývačky
Hmotnosť: 2 kg
jar 115
Špeciálna zľava
€22,40 –15 %

Kľúčové vlastnosti Jar Professional kapsule do umývačky riadu:
  • Odstraňujú zaschnutú mastnotu už pri prvom umývaní.
  • Obsahuje zmäkčujúcu soľ a prostriedok na oplachovanie.
  • Odstraňujú odolné škvrny.
  • Zachová čistotu a sviežu vôňu umývačky.
  • Poskytuje ochranu sklu a striebru.
  • Ihneď pripravené na použitie.
  • Účinné aj pri nízkych teplotách.

Použitie Jar Professional tablety do umývačky:

1 kapsula = 1 umytie. Kapsulu vložte do zásuvky umývacieho prostriedku a zásobník uzavrite. Pri manipulácii musíte mať suché ruky. Kapsulu nerozbaľujte ani neprepichujte. Balenie po každom použití opäť uzavrite.

Zloženie Jar Professional All in One:

5-15 % Neiónové Povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze kyslíka, <5 % Fosfonáty, Polykarboxyláty, Enzýmy, Parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool.

Bezpečnostné upozornenie
GHS05 - korozívne a žieravé látky GHS05 - korozívne a žieravé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: