Powered by Smartsupp

Jar Disinfecting Degreaser 750 ml

Skladom
Kód: 57843
Značka: Procter & Gamble
€4,70 €3,92 bez DPH
Kategória: Prostriedky na kuchyne
Hmotnosť: 0.8 kg

Vysoko účinný JAR na odmasťovanie a dezinfekciu všetkých kuchynských povrchov vrátane pracovných plôch, drezov, varných plôch sporákov a keramických obkladačiek.

Vlastnosti Jar odmasťovač:

  • Vhodný aj na čistenie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
  • Povrchy čistí a zároveň dezinfikuje.
  • Likviduje 99,99% baktérií, vrátane salmonely a listérie.

Zloženie Jar:

<5% neiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné prísady. Prípravok obsahuje 0,076 g kvartérnej amónnej zlúčeniny, benzyl-c12-12-alkyldimetyl, chloridy (es: 269-919-4) na 100 ga 0,076 g kvartérnej amónnej zlúčeniny, c12-14-alkyl( es: 287-090-7) na 100 g.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: