Powered by Smartsupp

Hlbna Ava sóda kryštalická 1 kg

Kód: 66363
Špeciálna zľava
€1,40 €1,17 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Na zmäkčovanie vody, namáčanie silne znečistených odevov, zvýšenie účinnosti pracieho prášku, preplachovanie pivných poprípade mastných rúrok, na úpravu pH vody v bazénoch.

Bezpečnostné upozornenie

GHS07
GHS07 - dráždivé látkyH319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 - Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P264 - Po manipulácii starostlivo umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 - Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Dodatočné parametre

Kategória: Bielidlá, zmäkčovadlá, škroby
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: