Glade gél 150g Levanduľa

Skladom
Kód: 4268
Značka: S.C. Johnson
€2,70 €2,25 bez DPH
Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.2 kg

Glade by Brise vôňa levandule gél je tradičným osviežovačom vzduchu, gélový v plastovej krabičke. Prináša sviežosť do vášho domova po celé týždne. Po vybalení z ochrannej fólie okamžite zbavuje miestnosť nepríjemných pachov a osvieži pretriedenie vašich domovov.

Rýchlo a účinne osvieži vzduch v spálňach, obývacích izbách, kuchyniach, kúpeľniach a zanechá iba príjemnú vôňu.

Pokyny pre predlekársku prvú pomoc:
- pri nadýchaní - odveďte postihnutého na čerstvý vzduch a vyhľadajte lekársku pomoc
- pri zasiahnutí očí - okamžite preplachujte prúdom vody cca 10 min a pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadajte lekársku pomoc
- pri styku s pokožkou - umyte mydlom a vodou
- pri požití - vypláchnite ústa vodou a napite sa vody a vyhľadajte lekársku pomoc

O výrobcovi:
Glade je značkou spoločnosti Johnson Family. Dnes už piata generácia spoločnosti SC Johnson pokračuje v dedičstve svojho zakladateľa. SC Johnson je už viac ako 120 rokov symbolom výnimočnej kvality. Vyrába inovatívne čistiace prostriedky a berie pritom ohľad na spoločnosť, životné prostredie a predovšetkým na blaho svojich zákazníkov. Produkty od tejto rodinnej firmy sú bezpečné a účinné. Medzi ďalšie značky tejto spoločnosti patria napríklad Pronto, Raid alebo Duck.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

geraniol, reakčná zmes: 5-chloro-2-metyl-4-izotiazolín-3-one a 2-metyl-2H-izotiazol-3-one (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Osoby s precitlivenosťou na vône by mali tento výrobok používať s opatrnosťou. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: