Finish All in 1 Max tablety do umývačky riadu 80 ks

Skladom
Kód: 4240
€18,10 –43 % €10,40 €8,67 bez DPH
Kategória: Čistiace prostriedky
Hmotnosť: 1.1 kg
finish80
€18,10 –43 %

Finish PowerBall All in 1 Max Regular si poradí so všetkým, čo mu príde do cesty. Jeho účinné zloženie s PowerBall odstráni aj pripečené jedlo, aby ste vždy dosiahli najlepší výsledok na prvýkrát.

Vlastnosti Finish Powerball All in 1 Max tablety do umývačky:

 • odstránenie najsilnejších nečistôt, funkcia predmáčania
 • odstránenie čajových škvŕn, funkcia soli
 • funkcia leštidla
 • ochrana umývačky proti vodnému kameňu
 • chráni filter
 • sila odstraňujúca mastnotu
 • účinnosť pri nízkych teplotách
 • ochrana filtra, ochrana pohárov

Použitie Finish All in 1 Max tablety do umývačky:

 • tabliet sa dotýkajte iba suchými rukami
 • nerozbaľujte ich, iba vložte do zásobníka
 • pri krátkych programoch dosiahnete najlepší výsledok, keď tabletu položíte na dno umývačky vedľa filtra
 • pri každom použití zase škatuľu uzavrite
 • skladujte v chlade a suchu

Zloženie Finish All in 1 Max tablety do umývačky:

menej ako 30% fosforečnany, 5-15% uhličitan disodný (kyslíkové bieliace činidlo), viac ako 5% polykarboxyláty, neiónové povrchovo aktívne látky, enzýmy (subtilizín, amyláza), parfum (limonén). Nebezpečné látky: Uhličitan sodný, uhličitan disodný, zmes s peroxidom vodíka (2:3 )

Dátum spotreby:
Výrobca uvádza na obale dátum výroby. Na obale je tiež definované akú má výrobok trvanlivosť od dátumu výroby.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje subtilizín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H272 Môže zosilniť požiar; oxidant.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: