Powered by Smartsupp

Finish Osviežovač Odor Stop 4ml

Skladom
Kód: 4236
€2,39 €1,99 bez DPH
Kategória: Čistiace prostriedky
Hmotnosť: 0.03 kg
55107 finish osvezovac odor stop
Špeciálna zľava

5násobný účinok, dvojaká vôňa, bojuje so zápachom, až 60 umývaní, okamžitá sviežosť, spona pre ľahké zavesenie.

Finish Osviežovač do umývačky riadu Fresh Scent je vybavený jedinečnou technológiou Scent Control, ktorá je určená na zabezpečenie príjemnej sviežej vône pri každom otvorení vašej umývačky riadu a pomáha v tom, aby pri umývaní došlo k prenosu akejkoľvek vône na riad.

  • Návod na použitie: Pripnite ku košu na riad. Pokiaľ kvapalina vo vnútri prípravku zmizne (približne 60 umývaní), vymeňte celý prípravok.
  • Varovanie. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare alebo tvárový štít. Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri styku s pokožkou: umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje geranyl-acetát, cineol, dodekanal a undecenal. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Odstráňte obsah/obal v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami.

Finish Freshener osviežovač do umývačky riadu 4 ml

S našimi osviežovačmi Finish s technológiou Anti Odor dosiahnete lepšie osvieženie vnútorného priestoru umývačky medzi jednotlivými umývacími cyklami. A to až dvakrát účinnejšie v porovnaní s umývaním riadu za použitia iba tabliet na umývanie riadu Finish All in 1 Max.

Zbavte sa nepríjemného zápachu zo zvyškov jedla a prevoňte svoju umývačku vôňou sviežosti. Finish osvieži Vašu umývačku po dobu 60 umývacích cyklov, kedy ho jednoduchšie zavesíte na kôš v umývačke pomocou háčika.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: