Powered by Smartsupp

Duck Fresh Discs WC 36ml Marine

Skladom
Kód: 4190
Značka: S.C. Johnson
€2,50 €2,08 bez DPH
Kategória: WC bloky
Hmotnosť: 0.03 kg

WC gél Duck Fresh Discs Morská vôňa dokonale vyčistí Vašu toaletu a veľmi spoľahlivo ju ochráni pred vodným kameňom . Stačí jednoducho aplikovať na vnútornú stenu misy a gélový disk Duck sa chopí práce za vás. WC gél Duck Fresh prevonia celú miestnosť morskou vôňou . Náplň Duck Fresh vydrží cca 6 týždňov alebo až 600 spláchnutí.

V balení nájdete gélovú náplň a praktický hygienický aplikátor. Dokonale vyčistí vašu toaletu, gél spoľahlivo ochráni WC proti vodnému kameňami pri každom spláchnutí. Príjemná citrusová vôňa. Náplň vydrží cca 6 týždňov alebo 600 spláchnutí.

Zloženie:
Alifatické uhľovodíky, neiónové povrchovo aktívne látky 30%, parfumy, linalool, coumarin, eugenol, limonene, citral.

Návod:
Zaistite, aby toaleta bola čistá. Vložte náplň s gélom do dávkovača tak, aby západka zaskočila do prvého otvoru. Odstráňte viečko. Pritlačte náplň na vnútornú stenu záchodovej misy blízko okraja. Stlačte západku a stlačte dávkovač k mise pokiaľ západka nezaskočí do ďalšieho otvoru. Uvoľnite dávkovač rovným pohybom dozadu. Na stene misy zostane gélový disk ktorý uvoľňuje sviežu a výraznú vôňu. Pevne nasaďte viečko späť a uložte na ďalšie použitie. Jedna celá náplň obsahuje 6 gélových diskov a vydrží až 600 spláchnutí.

Upozornenie:
Udržujte mimo dosahu detí a zvierat. Pokiaľ dôjde ku kontaktu s očami, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pokiaľ dôjde k prehltnutiu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal. Umyte a osušte si ruky po použití. Len na použitie v toaletných misách. Obsahuje kumarín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

O výrobcovi:
Duck je značkou spoločnosti Johnson Family. Dnes už piata generácia spoločnosti SC Johnson pokračuje v dedičstve svojho zakladateľa. SC Johnson je už viac ako 120 rokov symbolom výnimočnej kvality. Vyrába inovatívne čistiace prostriedky a berie pritom ohľad na spoločnosť, životné prostredie a predovšetkým na blaho svojich zákazníkov. Produkty od tejto rodinnej firmy sú bezpečné a účinné. Medzi ďalšie značky tejto spoločnosti patria napríklad Pronto, Raid alebo Glade.

H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H361 Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti alebo plodu v tele matky.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: