Duck Fresh Discs Cosmic Peach čistič WC náhradná náplň 2× 36 ml

Skladom
Kód: 59241
Značka: S.C. Johnson
€4,60 €3,83 bez DPH
Kategória: WC bloky
Hmotnosť: 0.1 kg

WC gél Duck Fresh Discs dokonale vyčistí Vašu toaletu a veľmi spoľahlivo ju ochráni pred vodným kameňom. Stačí jednoducho aplikovať na vnútornú stenu misy a gélový disk Duck sa chopí práce za vás. WC gél Duck Fresh prevonia celú miestnosť limetkovou vôňou. Náplň Duck Fresh vydrží cca 6 týždňov alebo až 600 spláchnutí.

V balení nájdete gélovú náplň a praktický hygienický aplikátor. Dokonale vyčistí vašu toaletu, gél spoľahlivo ochráni WC proti vodnému kameňami pri každom spláchnutí. Príjemná vôňa orchidey, broskyne, santalového dreva. Náplň vydrží cca 6 týždňov alebo 600 spláchnutí.

Vlastnosti WC čističa Duck náplň:

  • náhradná náplň 2× 36 ml
  • orchidea, broskyňa, santalové drevo
  • vydrží až 7,5 týždňa
  • udržuje hygienickú čistotu vášho WC
  • zamedzuje usadzovaniu vodného kameňa
  • prípravok bezpečný pre septiky
  • jednoduchá aplikácia

Návod na WC čističe Duck náplň:

Zaistite, aby toaleta bola čistá. Vložte náplň s gélom do dávkovača tak, aby západka zaskočila do prvého otvoru. Odstráňte viečko. Pritlačte náplň na vnútornú stenu záchodovej misy blízko okraja. Stlačte západku a stlačte dávkovač k mise pokiaľ západka nezaskočí do ďalšieho otvoru. Uvoľnite dávkovač rovným pohybom dozadu. Na stene misy zostane gélový disk ktorý uvoľňuje sviežu a výraznú vôňu. Pevne nasaďte viečko späť a uložte na ďalšie použitie. Jedna celá náplň obsahuje 6 gélových diskov a vydrží až 600 spláchnutí.

Zloženie WC čističa Duck náplň:

<5% aniónové povrchovo aktívne látky. 15-30% neiónové povrchovo aktívne látky, parfémy, linalool, citronellol, citral.

Upozornenie WC čističe Duck náplň:

Dávajte pozor na malé deti, keď sú blízko toalety. Používajte iba na WC misy. Uchovávajte mimo dosahu domácich zvierat. Odstráňte obsah/obal/zásobník/držiak v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch.

H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H361 Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti alebo plodu v tele matky.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: