Powered by Smartsupp

COREGA whitening tabs 30ks

Skladom
Kód: 2659
€3,09 €2,58 bez DPH
Kategória: Starostlivosť o umelý chrup
Hmotnosť: 0.2 kg

Corega Tabs Whitening čistiace tablety na zubné náhrady. Zubné náhrady sú približne 10x mäkšie ako ľudský chrup a ich čistenie bežnou zubnou pastou spôsobuje ryhy, v ktorých sa môžu množiť baktérie. Čistiace tablety Corega Whitening pomáhajú čistiť zubnú náhradu šetrnejším spôsobom ako bežná zubná pasta. Ničí až 99,9% baktérií spôsobujúcich zápach z úst a pomáhajú odstrániť povlak a odolné škvrny. Pri odporúčanom používaní pomáhajú zachovávať pôvodnú farbu vašej zubnej náhrady. Vhodné aj na namáčanie vyberateľných ortopedických aparátov.

  • ničí baktérie spôsobujúce zápach z úst
  • čistí bez poškriabania
  • odstraňuje škvrny

Návod na použitie:

  1. Tabletu Corega vložte do takého množstva teplej (nie horúcej) vody, ktorá bude stačiť na ponorenie celkovej alebo čiastočnej zubnej náhrady
  2. Náhradu nechajte ponorenú vo vzniknutom roztoku 3-5 minút, potom ju dočistite mäkkou zubnou kefkou
  3. Náhradu opláchnite pod tečúcou vodou. Zvyšok roztoku ihneď po použití vylejte.

Upozornenie:
Nevkladajte tablety do úst ani vzniknutým roztokom ústa nevyplachujte. Roztok nepite ani nepoužívajte ako ústnu vodu. Po manipulácii s tabletami alebo roztokom sa nedotýkajte úst ani očí. Nepoužívajte prípravok, ak máte alergiu na niektorú z jeho zložiek.

Zloženie:
sódium bicarbonate, citric acid, potassium caroate (potassium monopersulfate), sódium carbonate peroxide, sódium carbonate, taed, sódium benzoate, peg-180, sódium lauryl sulfoacetate, aróma, pvp/va copolymér, ci 42090, 52.

Bezpečnostné upozornenie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Benzoát sodný, CITRIC ACID ANHYDROUS, Hydrogénuhličitan sodný, PEPPERMINT OIL, POTASSIUM PEROXYMONOSULFATE, SODIUM LAURYL SULFOACETATE, SODIUM PERCARBONATE, Subtilisin, Uhličitan sodný

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať príznaky alergie alebo astmy alebo dýchacie ťažkosti.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P284 Používajte vybavenie na ochranu dýchacích ciest.
P304+P340 Pri vdýchnutí: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P342+P311 Pri dýchacích problémoch: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: