Ceresit Stop vlhkosti Aero 360 ° náhradné tablety 4 x 450 g Levanduľa

Skladom
Kód: 64101
€14,34 €11,95 bez DPH
Kategória: Pohlcovače vlhkosti
Hmotnosť: 1.8 kg

Náhradná náplň do pohlcovača vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti Aero 360 °. Napomáha optimalizovať nadbytočnú vlhkosť vo vzduchu a neutralizuje pachy prostredníctvom prúdenia vzduchu.

Ceresit Stop Vlhkosti Aero odvlhčovač náhradná náplň:

  • vôňa levandule
  • systém pohlcovania vzdušnej vlhkosti
  • stop plesniam, zrážaním vodnej pary, zatuchnutému vzduchu, zničenému nábytku, alergiám a pocitu chladu
  • náhradná náplň obsahuje 4 tablety
  • životnosť každej je cca 2 mesiace
  • funguje bez elektrickej energie
Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: