Powered by Smartsupp

Bref Power Activ WC blok Pine 3x50 g

Skladom
Kód: 4085
Značka: Henkel
€4,60 –35 % €2,99 €2,49 bez DPH
Kategória: WC bloky
Hmotnosť: 0.3 kg
54654 bref power activ wc blok pine 3x50 g
€4,60 –35 %

Hľadáte jednoduchší spôsob ako udržať svoju toaletu čistú a sviežu s každým spláchnutím?

Vďaka svojmu jedinečnému Bref zloženiu so 4 funkciami, Bref Power aktív zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa, vytvára účinnú čistiacu penu, zabraňuje usadzovaniu nečistôt a dodáva vašej toalete extra sviežosť. Jednoducho umiestnite produkt pod okraj záchodovej misy, nastavte ho na prúd vody a ucítite sviežosť a čistotu vašej toalety s každým spláchnutím!

Bref Power Aktiv vydrží až 250 spláchnutí.

WC blok Bref Power Aktív s vôňou borovice udrží vašu toaletu hygienicky čistú s každým spláchnutím, navyše ju ozvláštni zaujímavým dizajnom. Atraktívne balenie v podobe štyroch guličiek ponúka štyri funkcie, ktoré zaručujú dokonalú starostlivosť o toaletnú misu: hygienická čistota, čistiaca pena, ochrana pred vodným kameňom a dlhotrvajúca sviežosť.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

EUCALYPTOL, môže vyvolať alergickú reakciu.

H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: