Powered by Smartsupp

Bonux prášok 85pd Color Pure Magnolia 6,375kg

Skladom
Kód: 4772
Značka: Dalli Group
€11,79 €9,83 bez DPH
Kategória: Sypké pracie prostriedky
Hmotnosť: 6.9 kg
bon
Špeciálna zľava

Prací prášok Bonux Color Pure Magnolia 3v1 obsahuje nové aktívne častice pre dokonalejšie pranie, odstraňovanie škvŕn a zložku zabraňujúcu usadzovaniu vodného kameňa . Zanecháva jemnosť a sviežu dlhotrvajúcu vôňu magnólie , ktorá rozvonia vaše oblečenie. Môžete prať pri teplotách od 20 °C . Nie je vhodné pre vlnu a hodváb.

Vlastnosti Bonux Color Magnolia prací prášok:

  • Na farebnú bielizeň.
  • Čistota.
  • Svieža vôňa Magnolie až 14 dní (keď je bielizeň v skrini).
  • Zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa.
  • Dobrá cena.
  • Balenie 6 kg (80 praní).
  • Aktívny prací cyklus už od 20 °C.

Zloženie Bonux Color Magnólia:

5 - 15 %: aniónové povrchovo aktívne látky; < 5 %: polykarboxyláty, neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, zeolity. Obsahuje: enzýmy, parfumy.

Varovanie k praciemu prášku Bonux Color magnólia:

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: