Powered by Smartsupp

Bonux prášok 300g 4pd na bielu bielizeň polar ice fresh

Skladom
Kód: 4072
Značka: Dalli Group
€1,20 €1 bez DPH
Kategória: Sypké pracie prostriedky
Hmotnosť: 0.3 kg
polar
Špeciálna zľava

Bonux inšpirovaný vôňou prírody. Prací prášok na bielu bielizeň s vôňou bieleho orgovánu. Nie je vhodný pre bielizeň z vlny a hodvábu.

Kľúčové vlastnosti Bonux White prací prášok:

  • až 14 dní sviežosti
  • efektívne pranie, voňavé a čisté prádlo
  • zloženie vyvinuté v Nemecku
  • 4 pracie dávky (300 g)
  • pranie bielej bielizne
  • aktívny prací cyklus už od 20 °C

Zloženie Bonux prací prášok:

5 - 15 %: aniónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze kyslíka; < 5 %: polykarboxyláty, neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, zeolity. Obsahuje: enzýmy, optické zjasňovače, parfumy (HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONENE).

Varovanie k praciemu prášku Bonux White

Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

EUH208 - Obsahuje Delta-Damascone. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H272 Môže zosilniť požiar; oxidant.
H302 Škodlivý po požití.
H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: