Powered by Smartsupp

Biolit proti lezúcemu hmyzu 400ml

Kód: 56943
Značka: S.C. Johnson
€3,89 €3,24 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Insekticídny aerosólový prípravok, špecialista na ničenie lezúceho hmyzu. Biolit proti lezúcemu hmyzu, insekticíd vďaka účinnému zloženiu pôsobí okamžite v priebehu niekoľkých sekúnd a poskytuje dlhotrvajúcu ochranu až 4 týždne. Zahubí dospelé šváby a ich vajíčka. Pôsobí aj na lezúci hmyz ako sú napr. rus domáci, mravce, pavúky, rybenky, ploštice a cvrčky.

Návod na použitie:
Pred použitím dôkladne pretrepte. Pre okamžité usmrtenie striekajte priamo na hmyz. Pre dlhodobý účinok nastriekajte na miesta predpokladaného výskytu a úkrytov hmyzu zo vzdialenosti asi 20 cm. Účinnosť prípravku po zaschnutí zostane zachovaná niekoľko týždňov, pokiaľ nie je povrch umytý alebo utretý.

Upozornenie:
Používajte biocídne prípravky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku. Používajte podľa návodu. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia na prípravu potravín a riadu. Nestriekajte na elektrické zariadenia pod napätím. Pred použitím odstráňte alebo zakryte terária, akvária a zvieracie klietky. Pri postreku majte vypnutý vzduchový filter pri akváriu. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Zloženie:
Účinné látky: piperonylbutoxid 5 g/kg, tetrametrín 2,5 g/kg, deltametrín 0,1 g/kg

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látkyGHS02 - horľavé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

0,125 g 1R-trans-fenotínu a 0,1 g prallethrinu v 100 g lieku

H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte všetky zasiahnuté časti tela, napríklad ruky
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Dodatočné parametre

Kategória: Lapače a odpudzovače
Hmotnosť: 0.5 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: