Powered by Smartsupp

BIOLIT PROTI KOMÁROM NÁHRADNÁ NÁPLŇ 27 ML

Skladom
Kód: 57657
Značka: S.C. Johnson
€7,50 €6,25 bez DPH
Kategória: Lapače a odpudzovače
Hmotnosť: 0.03 kg
shopping
Špeciálna zľava

Elektrický odparovač s tekutou náplňou hubí a odpudzuje komáre, pakomáre, pakomárke a iný malý hmyz. Ochráni Vás pred nepríjemným hmyzom najmenej po dobu 45 nocí (1 noc = 8 až 10 hod.). Kombinovaný odparovač je možné použiť aj pre vymeniteľné vankúšiky (1 vankúšik na 1 noc = 8 až 10 hod.). Používa sa predovšetkým v spálňach a iných obytných miestnostiach.

Návod na použitie:
Aktivujte odparovač s 30 minútovým predstihom.

  • Odstráňte uzáver (stlačiť a vyskrutkovať). Náplň zaskrutkujte/zatlačte do zaistenia do el. odparovače.
  • Otočte zástrčkou tak, aby náplň bola vo zvislej polohe.
  • Zasuňte el. odparovač do zodpovedajúcej zásuvky, až sa rozsvieti kontrolná dióda. Keď je náplň prázdna, odpojte odparovač od el. siete a vymeňte ju za novú.
  • Po použití odpojte odparovač od el. siete. Odparovač s náplňou udržujte vždy vo zvislej polohe. Odparovač umiestnite v smere prievanu k spiacemu človeku.

Varovanie:
Používajte podľa návodu. Nepoužívajte v uzavretom priestore. Zachovajte vonkajší obal s bezpečnostnými upozorneniami do úplného spotrebovania prípravku. Počas používania el. odparovač ničím nezakrývajte. Nedotýkajte sa el. odparovače kovovými predmetmi ani vlhkými rukami, ak je zapojený. Pred zapojením odstráňte alebo zakryte terária, akvária, zvieracie a vtáčie klietky. Vypnite filtre pri akváriách. Nedotýkajte sa knôtu. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Upozornenie:
Používajte biocídne prípravky bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Bezpečnostné upozornenie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravieGHS08 - látky nebezpečné pre zdravie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované stredné. Účinná látka: 1,2 g prallethrinu v 100 g prípravku.

H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P405 Skladujte uzamknuté.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: