Powered by Smartsupp

Biolit PLUS spray PROTI VOSÁM 400 ml

Skladom
Kód: 59946
€4,99 €4,16 bez DPH
Kategória: Repelenty
Hmotnosť: 0.4 kg

Informácie o výrobku

Biolit Plus® ochrana proti osám a sršňom, insekticíd v spreji. Má vylepšené zloženie vďaka ktorému po priamom zásahu zabíja osie a sršné jedince. Je účinný aj na ostatné lietajúce hmyz ako sú muchy, komáre, mole. Na vnútorné použitie. Zanecháva príjemnú vôňu.

Príprava a použitie

Návod na použitie: Pred použitím pretrepte. Otočte trysku nádobky nádobky smerom od tváre a stlačte aplikátor. Nádobku držte v čo najviac vzpriamenej polohe. Biolit Plus® nemusíte striekať priamo na lietajúci hmyz, pretože hmyz usmrtí prípravok rozptýlený vo vzduchu. Zatvorte dvere a okná. V priemerne veľkej miestnosti (30 m³) striekajte prípravok pomalým širokým pohybom 8-10 sekúnd. Postupujte od stredu miestnosti späť k dverám. Nasmerujte aerosól do všetkých oblastí v miestnosti. Držte nádobku vo vzdialenosti 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku. Nezdržujte sa v miestnosti s aplikovaným prípravkom. Miestnosť nechajte uzavretú 15 minút. Pred opätovným vstupom ju dôkladne vyvetrajte.

Keď chcete hmyz rýchlo zlikvidovať, nastriekajte prípravok priamo napr. na poletujúce osy, sršne, zachovajte zase vzdialenosť 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku.

Preventívne nastriekajte prípravok zo vzdialenosti asi ½ metra okolo dverí a ôk dverí a okien, ktorými hmyz preniká dovnútra. Pred zásahom sa odporúča naniesť prípravok na skryté miesto a skontrolovať, či nezanechal škvrny alebo nespôsobil poškodenie.

Príprava a použitie

Návod na použitie: Pred použitím pretrepte. Otočte trysku nádobky nádobky smerom od tváre a stlačte aplikátor. Nádobku držte v čo najviac vzpriamenej polohe. Biolit Plus® nemusíte striekať priamo na lietajúci hmyz, pretože hmyz usmrtí prípravok rozptýlený vo vzduchu. Zatvorte dvere a okná. V priemerne veľkej miestnosti (30 m³) striekajte prípravok pomalým širokým pohybom 8-10 sekúnd. Postupujte od stredu miestnosti späť k dverám. Nasmerujte aerosól do všetkých oblastí v miestnosti. Držte nádobku vo vzdialenosti 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku. Nezdržujte sa v miestnosti s aplikovaným prípravkom. Miestnosť nechajte uzavretú 15 minút. Pred opätovným vstupom ju dôkladne vyvetrajte.

Keď chcete hmyz rýchlo zlikvidovať, nastriekajte prípravok priamo napr. na poletujúce osy, sršne, zachovajte zase vzdialenosť 1 m od interiérových stien, tkanín a nábytku.

Preventívne nastriekajte prípravok zo vzdialenosti asi ½ metra okolo dverí a ôk dverí a okien, ktorými hmyz preniká dovnútra. Pred zásahom sa odporúča naniesť prípravok na skryté miesto a skontrolovať, či nezanechal škvrny alebo nespôsobil poškodenie.

Bezpečnostné varovanie

Biolit Plus® ochrana proti osám a sršňom - insekticíd v spreji.

Nebezpečenstvo

Účinné látky: 0,125 g 1R-trans-fenotínu a 0,1 g prallethrinu v 100g prípravku.

Extrémne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii dôkladne umyte ruky.

Používajte podľa návodu. Nestriekajte na osoby a zvieratá. Pred aplikáciou odneste alebo zakryte potraviny, zariadenia na prípravu potravín a riadu. Pred použitím odstráňte alebo zakryte terária, akvária a zvieracie klietky. Pri postreku majte vypnutý vzduchový filter pri akváriu. Nestriekajte na tapety. Aplikujte minimálne 1 m od všetkých povrchov a stien. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: