Powered by Smartsupp

At Home Exclusive Osviežovač crystal gél levanduľa 150g

Kód: 64731
€1,80 €1,50 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signálne slovo: Varovanie

Obsah nebezpečných látok

geraniol, reakčná zmes: 5-chloro-2-metyl-4-izotiazolín-3-one a 2-metyl-2H-izotiazol-3-one (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Osoby s precitlivenosťou na vône by mali tento výrobok používať s opatrnosťou. Osviežovače vzduchu nemôžu nahradiť správne hygienické návyky.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Dodatočné parametre

Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.15 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: