Powered by Smartsupp

Ambi Pur Car vôňa do auta 7ml pacific ocean mist strojček

Skladom
Kód: 56997
Značka: Procter & Gamble
€6,10 €5,08 bez DPH
Kategória: Vôňa do auta
Hmotnosť: 0.1 kg
Osviežovač vzduchu do auta Ambi Pur Car s technológiou Odourclear odstraňuje nepríjemné pretrvávajúce zápachy z vášho auta a zanecháva ľahkú sviežu vôňu mora po dobu 70 dní.
  • Osviežovač vzduchu do auta
  • Strojček aj náplň
  • Na ventilačnú mriežku
  • Príjemná a dlhotrvajúca vôňa
  • Obsahuje skutočný parfém
  • Vonia celých 70 dní

Zloženie osbežovača vzduchu:
Eucalyptus Globulus Leaf Extract, Trans-Menthone, Pentametylheptenone, Nerol, Hydroxyizohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Citral, Citronellol, Geraniol, Cyclomexuál, C-2,4 Salvia Sclarea Oil, 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Isocyclocitral, Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Lavandula Hybrida Oil, Artemisia Herba-Alba Leaf Oil.

Bezpečnostné upozornenie
GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Signálne slovo: Varovanie

H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne)
P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: