Powered by Smartsupp

Air Wick Freshmatic Pure náhradná náplň stredomorské slnko 250 ml

Kód: 68529
€3,47 €2,89 bez DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Popis

Vychutnajte si osviežujúcu vôňu stredozemného mora , ktorá navodí slastný dotyk slnečných lúčov a upokojujúce teplo Stredomoria.

Osviežovače vzduchu Air Wick Pure predstavujú množstvo prémiových sprejov s okamžitým účinkom. Vďaka novému zloženiu bez pridanej vody spreje Air Wick Pure neutralizujú pachy a naplnia Váš domov sviežimi a úžasnými vôňami bez kvapôčok vody padajúcich dole.

Výrobok držte vo zvislej polohe, stlačte tlačidlo a sprejom mierte doprostred miestnosti.

EUH 208 Obsahuje d-limonén, citral, linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látky GHS02 - horľavé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P305+P351+P310 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
P501 Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

 

Dodatočné parametre

Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.25 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: