Air Wick FM náplň 250ml Rajská Záhrada

Skladom
Kód: 4021
€3,20 €2,67 bez DPH
Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.3 kg

Doprajte si trochu raja spojeného s vôňou čerstvého kokosu, sladkých kvetov mandlí a tónom vône čerešní. Posilnite vôňu príbehu Vášho domova s automatickým sprejom od Air Wick Life Scents Freshmatic - Rajská záhrada. Doprajte si dotyk raja vo vlastnom útočisku s čerstvým kokosom, mandľovým kvetom a dotykom čerešní.

Kolekcia Air Wick Life Scents je prvá neustále sa meniaca vôňa, ktorá vytvorí príjemnú atmosféru vo Vašej domácnosti. Automatické spreje Air Wick® Freshmatic® uvoľňujú dávky nepretržitej sviežej vône, takže Váš domov vždy prívetivo vonia. Jednoducho nastavte osviežovač na požadovanú úroveň intenzity a užívajte si, ako vôňou prevonia Váš domov.

Pri minimálnom nastavení vydáva nepretržitú vôňu po dobu až 60 dní. Požadovanú intenzitu vône si môžete nastaviť voľbou jednej z troch úrovní.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látkyGHS02 - horľavé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

EUH 208 Obsahuje geraniol, citronellol. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH 208 Obsahuje d-limonén; citral; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH 208 Obsahuje 3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-butén-2-on; α-metyl-1,3-benzodioxol-5- propionaldehyd; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etán-1-ón; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; α-hexylcinnamaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: