Air Wick FM náplň 250ml PURE Svieži Vánok

Skladom
Kód: 4020
€3,20 €2,67 bez DPH
Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.2 kg

Prevoňajte svoj domov hravou vôňou jarného vánku, ktorá navodí atmosféru nádeje a radosti, ktorú prináša prebúdzajúca sa príroda.

Osviežovače vzduchu Air Wick Pure sú k dostaniu aj vo variante Freshmatic! Automatický sprej Air Wick® Freshmatic® automaticky uvoľňuje dávky vône a zachováva stálu hladinu sviežosti vo vašej domácnosti. Jednoducho nastavte osviežovač na požadovanú úroveň intenzity a užívajte si, ako sa Váš domov naplní vôňou.

Pri minimálnom nastavení vydáva nepretržitú vôňu po dobu až 60 dní. Požadovanú intenzitu vône si môžete nastaviť voľbou jednej z troch úrovní. Air Wick Pure v porovnaní s bežným aerosólovým rozprašovačom Air Wick.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látkyGHS02 - horľavé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

EUH 208 Obsahuje geraniol, citronellol. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH 208 Obsahuje d-limonén; citral; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH 208 Obsahuje 3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-butén-2-on; α-metyl-1,3-benzodioxol-5- propionaldehyd; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etán-1-ón; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; α-hexylcinnamaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.

Kartu bezpečnostných údajov nájdete TU

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: