Air Wick FM náplň 250ml orange cinnamon

Skladom
Kód: 4016
€3,70 €3,08 bez DPH
Kategória: Osviežovače vzduchu
Hmotnosť: 0.3 kg

. Náplň vložíte do osviežovača a nastavíte požadovanú úroveň intenzity. Vybrať si môžete z troch druhov dávkovania (9, 18 alebo 36 minút). Náplň vydrží pri najnižšom nastavení až 60 dní.

Charakteristika Air Wick náhradná náplň:

  • Vôňa pomaranč škorice
  • Prevonia váš byt až po dobu 60 dní.
  • Náhradná náplň do automatického spreja.
  • 3 úrovne dávkovania intenzity vône.
  • Jednoduché použitie.
  • Airwick Freshmatic neutralizuje zápach.

Použitie Air Wick osviežovač vzduchu:

Pred vložením aerosólu do difuzéra sa presvedčte, že je difuzér vypnutý: nastavenie "OFF". Pred zapnutím, difuzér natočte smerom od vašej tváre. Po zapnutí difuzéra dôjde po 15 sekundách k automatickému uvoľneniu vône.

Bezpečnostné upozornenie
GHS02 - horľavé látkyGHS02 - horľavé látky

Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Obsah nebezpečných látok

EUH 208 Obsahuje geraniol, citronellol. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH 208 Obsahuje d-limonén; citral; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH 208 Obsahuje 3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-butén-2-on; α-metyl-1,3-benzodioxol-5- propionaldehyd; linalol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etán-1-ón; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; α-hexylcinnamaldehyd. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH208 Obsahuje (pozri nebezpečné látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
H222 Extrémne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: